ιδεαλιστής

(προωθήθηκε από ιδεαλίστρια)
Μεταφράσεις

ιδεαλιστής

(iðeali'stis) αρσενικό

ιδεαλίστρια

idéalisteidealistидеалист (iðea'listria) θηλυκό
ουσιαστικό
που έχει ιδανικά δύσκολα να πραγματοποιηθούν
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close