ιδιοκτησία

Μεταφράσεις

ιδιοκτησία

property, ownershippropriétépropiedadpropriedadeproprietà속성собственостプロパティ (iðjokti'sia)
ουσιαστικό θηλυκό
1. κτ που ανήκει σε κπ Το σπίτι είναι ιδιοκτησία μου.
2. δικαίωμα που έχει κπ σε κτ πνευματική ιδιοκτησία
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close