ιδιοτελής

Μεταφράσεις

ιδιοτελής

mercenary, selfish
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close