ιδιοτιμή

Μεταφράσεις

ιδιοτιμή

eigenvalue
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close