ιδιωτική περιουσία

Μεταφράσεις

ιδιωτική περιουσία

مُلْكِيَّةٌ خَاصَّة

ιδιωτική περιουσία

soukromý majetek

ιδιωτική περιουσία

privat ejendom

ιδιωτική περιουσία

Privateigentum

ιδιωτική περιουσία

private property

ιδιωτική περιουσία

propiedad privada

ιδιωτική περιουσία

yksityisomaisuus

ιδιωτική περιουσία

propriété privée

ιδιωτική περιουσία

privatno vlasništvo

ιδιωτική περιουσία

proprietà privata

ιδιωτική περιουσία

個人の所有物

ιδιωτική περιουσία

사유 재산

ιδιωτική περιουσία

privé-eigendom

ιδιωτική περιουσία

privat eiendom

ιδιωτική περιουσία

własność prywatna

ιδιωτική περιουσία

propriedade privada

ιδιωτική περιουσία

частная собственность

ιδιωτική περιουσία

enskild egendom

ιδιωτική περιουσία

ทรัพย์สมบัติส่วนตัว

ιδιωτική περιουσία

özel mülk

ιδιωτική περιουσία

tài sản riêng

ιδιωτική περιουσία

私有财产
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close