ιδρυτής

(προωθήθηκε από ιδρύτρια)
Μεταφράσεις

ιδρυτής

(iðri'tis) αρσενικό

ιδρύτρια

founderfondateurfundador설립자zakladateloprichter創設者ОснователמייסדzałożycielfundadorfondatoregrundaregrundlæggerосновательGründerمؤسس (i'ðritria) θηλυκό
ουσιαστικό
αυτός που ιδρύει κτ ο ιδρυτής σχολής
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close