ιεραρχία

Μεταφράσεις

ιεραρχία

hierarchyhierarchieИерархияالتسلسل الهرمي階層hierarquiahierarchiegerarchiaHierarchiehiërarchiehierarkiйерархияhierarkijerarquía (ierar'çia)
ουσιαστικό θηλυκό
η πυραμίδα αξιωμάτων
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close