ιερατείο

Μεταφράσεις

ιερατείο

clergy, priesthood, ministry

ιερατείο

كَهْنُوتٌ

ιερατείο

kněžský úřad

ιερατείο

præstekald

ιερατείο

geistliches Amt

ιερατείο

clerecía

ιερατείο

papin virka

ιερατείο

ministère

ιερατείο

svećenićka služba

ιερατείο

ministero

ιερατείο

聖職

ιερατείο

사역

ιερατείο

geestelijk ambt

ιερατείο

presteembete

ιερατείο

duszpasterstwo

ιερατείο

ministério

ιερατείο

духовенство

ιερατείο

prästämbete

ιερατείο

การช่วยเหลือ

ιερατείο

papazlık

ιερατείο

đoàn mục sư

ιερατείο

牧师职位
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close