ιερεμιάδα

Μεταφράσεις

ιερεμιάδα

jeremiad

ιερεμιάδα

jérémiade
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close