ιεροσυλία

Μεταφράσεις

ιεροσυλία

sacrilégiosacrilegesacrilegiosacrilègehelgerånSakrilegsacrilegioheiligschennis (ierosi'lia)
ουσιαστικό θηλυκό
αντιμετώπιση ιερού χώρου, αντικειμένου ή υπόθεσης χωρίς σεβασμό
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close