ικέτης

Μεταφράσεις

ικέτης

suppliant, supplicant
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close