ικανοποιήμενος

Μεταφράσεις

ικανοποιήμενος

satisfied
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close