ικανοποιώ

Μεταφράσεις

ικανοποιώ

satisfy, please, fulfill, satesatisfaire (ikanopi'o)
ρήμα μεταβατικό (ρήμα)
εκπληρώνω ικανοποιώ τις απαιτήσεις κάποιου ικανοποιώ τις επιθυμίες κάποιου
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close