ικμάδα

Μεταφράσεις

ικμάδα

sap, vigour, vitality
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close