ικρίωμα

Μεταφράσεις

ικρίωμα

scaffold, gallows

ικρίωμα

эшафот
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close