ικριώμα

Μεταφράσεις

ικριώμα

gallows, scaffolding
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close