ινσουλίνη

Μεταφράσεις

ινσουλίνη

insulin

ινσουλίνη

insulina

ινσουλίνη

أَنْسُولِيـنٌ

ινσουλίνη

inzulín

ινσουλίνη

insulin

ινσουλίνη

Insulin

ινσουλίνη

insulina

ινσουλίνη

insuliini

ινσουλίνη

insuline

ινσουλίνη

inzulin

ινσουλίνη

insulina

ινσουλίνη

インシュリン

ινσουλίνη

인슐린

ινσουλίνη

insuline

ινσουλίνη

insulin

ινσουλίνη

insulina

ινσουλίνη

инсулин

ινσουλίνη

insulin

ινσουλίνη

สารชนิดหนึ่งสกัดจากตับอ่อน

ινσουλίνη

ensülin

ινσουλίνη

chất insulin

ινσουλίνη

胰岛素
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close