ιξώδες

Μεταφράσεις

ιξώδες

viscosity
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close