ιππεύω

Μεταφράσεις

ιππεύω

montermount, ride (i'pevo)
ρήμα μεταβατικό (ρήμα)
καβαλικεύω άλογο
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close