ιππικός

Μεταφράσεις

ιππικός

(ipi'kos) αρσενικό

ιππική

(ipi'ci) θηλυκό

ιππικό

hippique (ipi'ko) ουδέτερο
επίθετο
σχετικός με την ιππασία ιππικοί αγώνες
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close