ισοδυναμώ

Μεταφράσεις

ισοδυναμώ

equivalent (isoðina'mo)
ρήμα αμετάβατο (ρήμα)
έχω παρόμοια αξία Η απάντησή του ισοδυναμεί με άρνηση.
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close