ισοδύναμος

(προωθήθηκε από ισοδύναμη)
Μεταφράσεις

ισοδύναμος

(iso'ðinamos) αρσενικό

ισοδύναμη

(iso'ðinami) θηλυκό

ισοδύναμο

tantamount, equivalentéquivalentequivalenteequivalentetilsvarendemotsvarandeเทียบเท่า (iso'ðinamo) ουδέτερο
επίθετο
ίσος, αντίστοιχης αξίας ισοδύναμοι ανταγωνιστές ισοδύναμα διπλώματα
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close