ισοδύναμος

(προωθήθηκε από ισοδύναμη)
Μεταφράσεις

ισοδύναμος

(iso'ðinamos) αρσενικό

ισοδύναμη

(iso'ðinami) θηλυκό

ισοδύναμο

tantamount, equivalentéquivalentเทียบเท่าmotsvarandeequivalentetilsvarendeequivalente (iso'ðinamo) ουδέτερο
επίθετο
ίσος, αντίστοιχης αξίας ισοδύναμοι ανταγωνιστές ισοδύναμα διπλώματα
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close