ισοδύναμο

Μεταφράσεις

ισοδύναμο

مُساوٍ

ισοδύναμο

ekvivalent

ισοδύναμο

modstykke

ισοδύναμο

Äquivalent

ισοδύναμο

equivalent

ισοδύναμο

equivalente

ισοδύναμο

vastine

ισοδύναμο

équivalent

ισοδύναμο

ekvivalent

ισοδύναμο

equivalente

ισοδύναμο

同等のもの

ισοδύναμο

동등한 것

ισοδύναμο

equivalent

ισοδύναμο

ekvivalent

ισοδύναμο

ekwiwalent

ισοδύναμο

equivalente

ισοδύναμο

эквивалент

ισοδύναμο

motsvarighet

ισοδύναμο

เท่ากับ

ισοδύναμο

denk

ισοδύναμο

lượng tương đương

ισοδύναμο

同等物
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close