ισοθερμία

Μεταφράσεις

ισοθερμία

isothermia
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close