ισούται

Μεταφράσεις

ισούται

平等gleich平等等しいlikaequalשווהgelijk (i'sute)
ρήμα μεσοπαθητικό (ρήμα) 3ο
είναι ίσο δύο επί τρία ισούται με έξι
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close