ιστορικός

Μεταφράσεις

ιστορικός

(istori'kos) αρσενικό

ιστορική

(istori'ci) θηλυκό

ιστορικό

(istori'ko) ουδέτερο
επίθετο
σχετικός με την ιστορία ιστορικό βιβλίο

ιστορικός

historical, historian, historichistorien, historiqueتَارِيخِيّ, مُؤرِّخhistorický, historikhistoriker, historiskHistoriker, historischhistoriador, históricohistoriallinen, historiantutkijapovijesni, povjesničarstorico歴史上の, 歴史家역사가, 역사적인historicus, historischhistoriker, historiskhistoryczny, historykhistoriador, históricoисторик, историческийhistoriker, historiskที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์, นักประวัติศาสตร์tarihçi, tarihiliên quan đến lịch sử, sử gia历史学家, 历史的историк歷史學家
ουσιαστικό αρσενικό-θηλυκό
καθηγητής ιστορίας
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close