ισχίο

Μεταφράσεις

ισχίο

(i'sçio)
ουσιαστικό ουδέτερο
ανατομία σημείο άρθρωσης της λεκάνης
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close