ισχαιμία

Μεταφράσεις

ισχαιμία

ischaemia, ischemia
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close