ισχυρογνώμονας

Μεταφράσεις

ισχυρογνώμονας

stubborn
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close