ισχυρογνώμων

Μεταφράσεις

ισχυρογνώμων

obstinate, opinionated
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close