ισχύων

Μεταφράσεις

ισχύων

prevalent, valid
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close