ισόβιος

Μεταφράσεις

ισόβιος

(i'sovios) αρσενικό

ισόβια

(i'sovia) θηλυκό

ισόβιο

life (i'soviο) ουδέτερο
επίθετο
για όλη τη ζωή η ισόβια φυλάκιση
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close