ισόπλευρος

(προωθήθηκε από ισόπλευρο)
Μεταφράσεις

ισόπλευρος

(i'soplevros) αρσενικό

ισόπλευρη

(i'soplevri) θηλυκό

ισόπλευρο

equilateraléquilatéral (i'soplevro) ουδέτερο
επίθετο
που έχει ίσες πλευρές
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close