ιχθυοτροφείο

Μεταφράσεις

ιχθυοτροφείο

fermegranja农场農場фермаfarmฟาร์มфермаfarmaBauernhofファーム (ixθiotro'fio)
ουσιαστικό ουδέτερο
εγκατάσταση όπου εκτρέφονται ψάρια
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close