ιόβολος

Μεταφράσεις

ιόβολος

malicious, poisonous, venomous
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close