κάγκελο

Μεταφράσεις

κάγκελο

bar, railballistrade, grille ('kaŋɟelo)
ουσιαστικό ουδέτερο
μεταλλικά στηρίγματα για περίφραξη χώρου
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close