κάθαρμα

Μεταφράσεις

κάθαρμα

scumbag ('kaθarma)
ουσιαστικό ουδέτερο
υβριστικό παλιάνθρωπος
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close