κάθαρση

Μεταφράσεις

κάθαρση

catharsis, cleansingcatharsis ('kaθarsi)
ουσιαστικό αρσενικό-θηλυκό
απαλλαγή από ψυχικά βάρη
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close