κάθε

Μεταφράσεις

κάθε

every, each, perchaqueelk, ieder, elkeкаждыйكُلُّkaždýenhverjedercada, todojokasvakiogniすべての모든hverkażdycadavarjeทุกๆhermọi每一个的, 每个всекиכל每個 ('kaθe)
επίρρημα
1. όλοι, όλες, όλα Κάθε σπίτι έχει τηλεόραση. κάθε μέρα
συνέχεια
2. σε τακτά διαστήματα κάθε δυο μέρες
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close