κάθειρξη

Μεταφράσεις

κάθειρξη

imprisonment, incarceration
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close