κάθετα

Μεταφράσεις

κάθετα

('kaθeta)

καθέτως

perpendiculairement (ka'θetos)
επίρρημα
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close