κάθοδος

Μεταφράσεις

κάθοδος

النسبโคตรdescenteспускане강하descentDescent ('kaθoðos)
ουσιαστικό θηλυκό
1. δρόμος με κατεύθυνση προς τα κάτω Αυτός ο δρόμος είναι κάθοδος.
2. το πέρασμα από πάνω προς τα κάτω Η κάθοδος ήταν δύσκολη.
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close