κάκου

Μεταφράσεις

κάκου

зря
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close