κάλιο

Μεταφράσεις

κάλιο

potassium

κάλιο

калий
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close