κάλιον

Μεταφράσεις

κάλιον

potassium
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close