κάλυκας

Μεταφράσεις

κάλυκας

calyx, shell
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close