κάμπιγκ

Μεταφράσεις

κάμπιγκ

('kampiŋg)
ουσιαστικό ουδέτερο άκλητο (ουσιαστικό – επίθετο)
η κατασκήνωση
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close