κάμπος

Μεταφράσεις

κάμπος

plain ('kambos)
ουσιαστικό αρσενικό
πεδιάδα
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close