κάμποσος

Μεταφράσεις

κάμποσος

عَدِيد

κάμποσος

několik

κάμποσος

flere

κάμποσος

mehrere

κάμποσος

several

κάμποσος

varios

κάμποσος

usea

κάμποσος

plusieurs

κάμποσος

nekoliko

κάμποσος

parecchi

κάμποσος

いくつかの

κάμποσος

몇몇의

κάμποσος

een paar

κάμποσος

solidarisk

κάμποσος

osobny

κάμποσος

vários

κάμποσος

несколько

κάμποσος

flera

κάμποσος

หลาย

κάμποσος

birkaç

κάμποσος

vài

κάμποσος

若干个
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close