κάμψη και τάση των αγκώνων

Μεταφράσεις

κάμψη και τάση των αγκώνων

تـَمْرِينُ الضَّغْط

κάμψη και τάση των αγκώνων

klik

κάμψη και τάση των αγκώνων

armbøjning

κάμψη και τάση των αγκώνων

Liegestütz

κάμψη και τάση των αγκώνων

press-up, push-up

κάμψη και τάση των αγκώνων

flexión

κάμψη και τάση των αγκώνων

punnerrus

κάμψη και τάση των αγκώνων

pompe

κάμψη και τάση των αγκώνων

sklek

κάμψη και τάση των αγκώνων

flessione

κάμψη και τάση των αγκώνων

腕立て伏せ

κάμψη και τάση των αγκώνων

팔굽혀펴기

κάμψη και τάση των αγκώνων

opdrukoefening

κάμψη και τάση των αγκώνων

armheving

κάμψη και τάση των αγκώνων

pompka

κάμψη και τάση των αγκώνων

flexão de braço

κάμψη και τάση των αγκώνων

отжимание на руках

κάμψη και τάση των αγκώνων

armhävning

κάμψη και τάση των αγκώνων

การวิดพื้น

κάμψη και τάση των αγκώνων

şınav çekmek

κάμψη και τάση των αγκώνων

chống đẩy

κάμψη και τάση των αγκώνων

俯卧撑
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close